Köp IT konsulter

18-11-02

Pareto Securities har inlett bevakning av ett flertal IT konsulter. Knowit, Acando och B3 Consulting Group får köprekommendationer medans HiQ får en behållrekommendation.

Pareto publicerade en sectorrapport I veckan där dom tycker att IT konsulterna har en god position i en sektor som kommer växa många år framöver. Konsultbolagen har en affärsmodell som tillåter bra aktieägarvärde där de kan dela ut en stor del av sina vinster till aktieägarna.
Den viktitgaste faktorn för fortsatta intäktsökningar är enligt Pareto, konsulternas varumärken, det största hindret för tillväxt är brist på arbetare. Bolag som har visat sig kunna leverera tillsammans med deras starka varumärken är Knowit, Acando och B3.

Det Pareto är positiva till i Knowit är bland annat deras marknadsposition kombinerad med deras nettorekrytering. Knowit har förbättrat sitt varumärke bland IT-studenter som har gått från att rankas på en 32 plats år 2016 till plats nummer 16 år 2018 i Universums undersökning om det mest attraktiva arbetsgivare för studenter.
Pareto tror Knowit kommer öka sina nettointäkter med 19,1% i 2018 och 9,6% i 2019. Pareto tror vinsttillväxten inte är speglad i nuvarande värdering som är högre än både HiQ och Acandos tillexempel.
Riktkursen är satt till 220kr per aktie..

Pareto är positiva till Acando p.g.a. deras marknadsposition där företaget erbjuder en digitaliserad process som är uppbackad av deras kompetens inom itsystem. Bolaget har fått stor kunskap kring den digitala omvandling inom detaljhandel som kan användas inom andra branscher såsom tillverkningsindustrin där skräddarsydda lösningar efterfrågas.
Andra viktiga faktorer är att deras ledning har visat att de kan leverera bra aktieägarvärde, t.e.x förvärvet av Connecta 2014 och hur bra företaget har presterat i relation till sina finansiella mål och att förbättra sin marknadsposition.
Riktkursen är satt till 37kr per aktie.

B3 Consulting Group har historiskt uppnått både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv. Bolaget har likt Knowit en liten exponering mot cykliska sektorer. Faktum är att cirka 50% av bolagets intäkter härrör från icke-cykliska industrier som offentliga myndigheter och sjukvård. Bolaget har den högsta expertisen och är en hörnsten i deras affärsmodell, detta anser dock Pareto kan vara något som hindrar organisktillväxt p.g.a. bristen på erfaren och kompetent personal. Pareto tror att B3 kommer ha en hög vinsttillväxt både 2018 och 2019, 21,9% respektive 34,5% Riktkursen är satt till 80kr per aktie.

Gå med och testa Urd Rating gratis!