Världen till ett bättre ställe!

18-01-15

Vi vill vara med och göra världen till ett bättre ställe.

Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa.

Urd Ratings affärsidé är delvis grundad på Förenta Nationernas Utvecklingsprograms (UNDP)
Globala mål 10 - "Minskad ojämlikhet" och mål 16 - "Fredliga och inkluderande samhällen".

Rent konkret betyder det att vi hjälper till att skapa ekonomisk trygghet för användaren i sitt placerande av pengar, oavsett
vem man är och var man kommer ifrån samt att vi genom vår tjänst ökar transparensen av finansiella råd med syfte
att eliminera intressekonflikter och dolda agendor.

Våra algoritmer ljuger inte, de talar sanning.

UNDP arbetar för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, bygga motståndskraftiga samhällen och främja hållbar utveckling.

Utdrag från Globala Målens sida:
"Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Dessa är att avskaffa
extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.
Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA!"

Läs mer om de globala målen och hur DU kan hjälpa till! http://www.globalamalen.se/

(postat av Angela 2018-01-15)

Gå med och testa Urd Rating gratis!