Urd Rating vinner prestigepris

18-06-18

Urd Ratings grundare Nils-Henrik Hjälmdahl, med säte i Göteborg, vinner det regionala Skapa-priset i hård konkurrens.

Fintechbolaget, som även har kontor på Science Park i Jönköping, är en innovativ digital tjänst som hjälper befintliga och blivande
aktiesparare att göra klokare val genom att investera smartare och öka sin ekonomiska frihet. Genom att använda matematik och
finansiell historik har Nils-Henrik skapat en unik algoritm som ökar transparens och tillgänglighet för användaren att kunna
investera smartare.

Visar vem som träffar rätt mest
Enligt SCB finns det 1,2 miljoner aktiesparare i Sverige. I den oberoende tekniska tjänsten samlas automatiskt in tidigare gjorda
aktierekommendationer från experter via API.
Rekommendationer tillsammans med aktiekurser, valuta och annan finansiell information analyseras sedan av Urds algoritmer.
Analysen visar på vilka aktieanalytiker som gett de mest träffsäkra rekommendationerna på aktiemarknaden. Därefter blir det lättare
för aktiespararen att satsa rätt.

Urd Rating vill skapa trygghet för användaren med sitt placerande, öka transparensen och eliminera intressekonflikter
och dolda agendor. Uppfinnaren Nils-Henrik är i sin vänkrets känd som en ”faktaguru” som kan allt. Idén till Urd Rating har
han haft i bakhuvudet under många år. Nils-Henrik som ofta läste aktieanalyser, brukade regelbundet även studera äldre analyser,
för att följa upp det verkliga utfallet av analysen.

– Jag reflekterade över att det saknades en systematisk uppföljning av alla råd som florerade på marknaden.
Alla tycktes vilja uppmana dig till vad du skulle göra med ditt kapital. Köp aktie A. Sälj aktie B. Behåll aktie C, osv.
Det var däremot sällan eller aldrig som det följdes upp hur bra dessa råd verkligen var och vem som egentligen hade lyckats bäst
med att förutse” säger Nils Henrik Hjälmdahl, i ett pressmeddelande.

Användaren kan också jämföra sina egna råd med experternas. – Vi vill hjälpa användaren att investera smartare, och uppmanar
samtidigt användaren att vara med och skapa en bättre värld genom att utvärdera hur korrekta olika påståenden faktiskt är,
säger företagets nytillträdde VD Timothy Gullberg.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986.
Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, 
Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Länk till artikeln: https://jkpgnews.se/affarer/innovativ-fintechtjanst-vinner-prestigepris/

Gå med och testa Urd Rating gratis!