Styrelsepresentation Tobias Jakobsson

18-10-21

Namn och ålder:
Tobias Jakobsson 42 år

Varför är du delägare i Urd Rating?
Jag ser möjligheten att vara med och bygga ett investerarverktyg som är bra för både de stora massorna som aktieproffsen.

Vilken av dom kommande och nuvarande funktionerna tycker du är mest spännande? Och varför.
Jag tror att URD-portföljen kan bli en riktigt bra tjänst för de som sparar i aktier lite mindre aktivt. Den kan motivera de som är soffliggare
att bli mer aktiva i sitt sparande och på sikt bli bättre på att analysera börsen.

Hur är din historia med Urd Rating? När blev du involverad?
Jag blev involverad från början att vara den som utvecklar tjänsten ihop med mitt team på Keylinx. Senare klev jag in som delägare i
URD Rating för att jag såg att vi kompletterade övriga i teamet och styrelsen på ett bra sätt, samt att affärsidén är riktigt vass.

Vad är din uppgift i styrelsen?
Jag är CTO, dvs jag ansvarar för att tjänsten utvecklas och underhålls på ett bra sätt.

Vad har du för bakrund? Jobb/Utbildning
Jag har jobbat inom IT i 20år inom olika segment, men mestadels med produktutveckling och arkitektur. Jag har en kandidatexamen
inom informatik och företagsekonomi. Jag har drivit företag sedan 2003 och har idag engagemang i totalt fyra stycken bolag.

Vad tycker du är roligast med aktier?
Att kunna få en bra avkastning som är bättre än att ha pengarna på banken, inte bara när man köper och säljer utan även vid utdelning.

Varför ska man investera i Urd Rating?
För att det finns ett behov av ett verktyg som Urd Rating tar fram. Betalviljan är god hos de som investerar i aktier och sällan har man
enbart ett verktyg, utan man ser till att ha ett antal som kompletterar varandra. Vi har dessutom teamet på plats som kan utveckla och
marknadsföra Urd Rating som en tjänst.

Bli en del av oss, läs mer på www.fundedbyme.com/urdrating

Gå med och testa Urd Rating gratis!