Ta kontroll över din ekonomi

18-06-04

Bli ekonomiskt jämställd och fri genom att ta kontroll över din ekonomi.
Vi har ställt fem frågor till Åsa Ekman om ekonomisk jämställdhet och frihet, om vikten
av att ha koll på sin privatekonomi samt vilka konsekvenserna kan bli om du inte har det,
särskilt om du är kvinna.

Hej Åsa, du startade tidigare i år ditt företag, Edit Ekman, som verkar för ekonomisk jämställdhet
och frihet genom att erbjuda kvinnor inspiration och utbildning i privatekonomi, sparande och
investeringar. Hur kommer det sig att du valde att fokusera just på ekonomisk jämställdhet och frihet?
Varför är det viktigt?

De flesta känner till att det finns ett lönegap, där män i genomsnitt tjänar mer än kvinnor. Att pensionsgapet är än
större känner färre till. Och när vi ser till ägande och finansiella tillgångar blir skillnaderna än mer påtagliga.
Nästan var femte kvinna saknar eget sparande och färre kvinnor än män har tillgång till en buffert för oförutsedda utgifter.
Allt detta bidrar till en ekonomisk ojämställdhet som uppstår tidigt i livet. Kvinnor har enkelt tillgång till mindre pengar
genom större delen av livet, men vi hanterar också de pengar vi har på ett annat sätt.

Du menar att det skiljer sig mellan kvinnor och män i sättet att spara, hur då?

Kvinnor sparar i högre utsträckning sina pengar på ett sparkonto, till låg eller ingen ränta alls. Undersökningar visar att
trygghet är viktig för kvinnor och att de därför väljer vad de tror är säkra alternativ, som de känner till, när det kommer
till att hantera pengar. Men det är här som vi går miste om chansen till högre avkastning. Kvinnor behöver lära sig mer,
stärka sitt ekonomiska självförtroende och våga ta lite mer risk i sitt långsiktiga sparande, för när vi väl ger oss ut på den
finansiella marknaden är kvinnor minst lika bra på att välja bra investeringsalternativ som män. Kunskapen är nyckeln här
för att fler kvinnor ska våga ta klivet.

Men hur kommer man igång, var börjar man och vem ska man lyssna på?

Det bästa du kan göra är att ta hjälp, lär dig, läs, testa i liten skala, ta en kurs eller hitta någon du känner som du kan få
ställa alla dina frågor till. Kvinnor vänder sig i större utsträckning till familj och närstående för råd när det gäller finansiella beslut,
men det är inte säkert att det är i familjen som du hittar de bästa råden. Välj vem du lyssnar och tar råd från, är det någon som
har uppnått det du försöker uppnå, eller är det någon som i all välmening ger råd om något de egentligen inte har egen
erfarenhet av.

Visst är det så att Edit och Urd Rating delar värdegrund, delvis baserat på Förenta Nationernas Globala Mål 10.
Hur ser du på det?

Där FNs globala mål 10 arbetar för jämlikhet i termer av alla människors lika värde och allas lika rättigheter,
verkar Edit i området för jämställdhet där kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv,
exempelvis genom ekonomisk självständighet oberoende av någon annan. Så jag ser att de går hand i hand
och mål 10 nämner även jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt som centralt i arbetet med att
åstadkomma större jämlikhet i samhället. Både ojämlikhet och ojämställdhet handlar om strukturella förhållanden
som vi målmedvetet behöver arbeta för att förändra, för att tillsammans göra världen bättre för alla människor.

Hur kom det sig att du valde att lämna din trygga anställning och ta klivet att starta eget?

Jag har länge burit en längtan efter att starta upp en egen verksamhet och få bidra till en positiv samhällsutveckling,
men inte förrän jag för några år sedan satte mig ner och gjorde den ekonomiska planen, kunde jag skapa det utrymmet
för mig själv, släppa anställningen och testa. Det är vad ekonomisk frihet är för mig. Att skapa valmöjligheter, att kunna säga
nej i situationer som kräver det och ännu hellre ja till spännande saker jag vill göra i livet, att ha tillräckligt med pengar för att
göra det jag vill. Många kallar det dra-åt-helvete-pengar eller fuck off-kapital, men jag kallar dem mina hell yeah! money.

Tack snälla rara Åsa för att du tog dig tid att snacka med oss så här, det betyder mycket för oss!

Just nu kan den som vill kostnadsfritt och utan bindning testa vår tjänst som sammanfattar och betygsätter aktieanalytikernas rekommendationer och som på så sätt kan ge formeln för att investera bättre, om man är intresserad av aktiesparande.

Kolla in och testa kostnads- och bindningsfritt HÄR!

Gå med och testa Urd Rating gratis!