Världens åttonde underverk

18-06-24

Har du någon gång hört berättelsen (det finns flera varianter) om schackbrädet och riskornen?
Den versionen jag själv fick höra på en mattelektion handlade om en bonde och hans herre som en dag spelade schack.
Vann bonden ville han ha i pris att han skulle få riskorn varje dag i så många dagar som schackbrädet hade rutor.
Riskornen skulle dock dubblas upp för var dag som gick.
Första dagen skulle han få ett riskorn, andra dagen två, tredje fyra och så vidare.
Bonden vann matchen och herren höllsitt löfte och började betala ut riskornen enligt bondens anvisning. Till en början gick det
lätt men efter inte allt för många dagar fick utbetalningen av riskorn avbrytas. Varför? Antalet riskorn hade blivit för många för
att räknas. Hade riskornen betalats ut även den 64:e och sista dagen hade dessa uppmätts till ett antal av
18 446 744 073 709 551 615 stycken, alltså 18,5 triljoner!

Den matematiska formeln för detta är 2^64. Svårt att greppa? Ja, kanske. Fantastiskt? Definitivt.
Likadant fungerar faktiskt något som inom finans kallas för ränta-på-ränta och detta bör du som sparare ta nytta av!

Låt oss använda ett exempel. Du väljer att sätta in 100kr på ett sparkonto med en ränta på 10%. Efter första året har räntan
gett dig 10 kronor extra. På dessa totala 110 kr ges året efter 11 kr i avkastning och så vidare… Efter det femte året har 100 kr
blivit 161 kr och på så sätt ökat med 61%. Det kan låta lite när endast 100 kr används i ett exempel men principen är likadant
oavsett belopp. En ökning på 61% av 1 000 000 kr skulle ge 1 610 000 kr. Den matematiska formel som används för att räkna
ut vad en ränta skulle kunna ge dig efter ett givet antal år är: startvärde x (startvärde + ränta)^antal år.
Till exempel: 100 kr x 1,10^5 = 161,051 kr.

Se bild 1

“En ränta på 10% på ett sparkonto, finns det verkligen?”, kanske du tänker. Och nej, i dagens låga ränteläge finns det nog
ingen schysst aktör som skulle ge en sådan hög ränta på ett sparkonto.
Men på aktiemarknaden kan absolut en ränta på 10% uppnås per år. Låt oss använda lite olika räntenivåer för att se hur denna
faktor påverkar vår avkastning.

Se bild 2

Med användning av denna tabell kan vi dra slutsatsen att räntan spelar stor roll! Vid en ränta på 1% har 100 kr ökat lite över
5% medan vid 9% har 100 kr ökat med nästan 54%!!!

Räntan vi kan få på våra pengar är alltså viktig men det finns en annan faktor som också är viktig: tiden. Låt oss använda en
graf för att hjälpa oss förstå hur tiden påverkar vår avkastning.

Se bild 3, denna graf har gjorts med ett verktyg använt på hemsidan rikatillsammans.se

I detta exempel har jag valt att börja med 100 kr. Den årliga räntan har jag satt till 8%. Som ni kan se i grafen, händer inte så
mycket med pengarna i början.
På fem år har 100 kr blivit 147 kr. Efter 50 år (vilket är då jag själv blivit 70 år och tänker att jag går i pension) har 100 kr
dock blivit 4690 kr. De sista åren händer alltså rätt mycket med pengarna, vilket kan ses i grafen. Ju brantare graf, desto mer
ökar pengarna då detta är en exponentiell funktion.

Sammanfattningsvis kan vi säga att tiden är viktigt, och så är också räntan. Det är stor skillnad att låta pengarna växa i
10 eller 50 år. Det är också stor skillnad att låta pengar växa med 1% eller
8% (som Stockholmsbörsen historiskt sett avkastat de senaste åren).
Alltså, börja i tid och försök att ha så hög ränta som möjligt.
Det är inte för intet som självaste Albert Einstein kallade ränta-på-ränta för världens åttonde underverk!

 

Lycka till!

Gå med och testa Urd Rating gratis!