Feminvest pratar transparent finansbransch

18-05-21

En hållbar finansbransch. Transparans och öppenhet. Det ska vara lätt att göra rätt.

Feminvest är ett kvinnligt nätverk, grundat av kommunikationsbyrån Laika, som satsar på kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden under devisen; kvinnligt äganade gör skillnad.

Häromveckan hade projektledare Anna Svahn besök av Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister och man diskuterade
vikten av en hållbar finansbransch samt att förändra de ekonomiska spelreglerna. För att investerare ska kunna fatta rätt beslut
krävs en transparans och öppenhet på finansmarknaden.

Den finansiella informationen som investeraren får tillhanda skall vara väl underbyggd och gå att lita på. Vi på Urd Rating har en affärsidé
som bygger på att förutom att skapa ekonomisk trygghet för användaren av Urd Rating i sitt placerande av pengar, oavsett vem man är och
var man kommer ifrån, så skall transparensen av finansiella råd öka med hjälp av vår tjänst. Det ska bli lättare att fatta beslut.

Det känns härlig att frågan om en hållbar och transparant finansbransch börjat klättra högre på agendan!

 Se klippet här!

Diskussionen om transparans börjar strax efter 15 minuter, men hela avsnittet belyser hållbarhet!

Foto/film: Feminvest

Gå med och testa Urd Rating gratis!