Finansieringsmedel för innovationer

17-12-15

Urd Rating anses vara innovativ, unik, skalbar och lätt att internationalisera. Då vår idé anses bärande och med stor möjlighet att nå framgång

har vi beviljats finansiellt stöd från flera olika stödverksamheter.

I november 2017 beviljades Urd Rating projektstöd från Vinnova inom området Innovativa Startups.

Målet med projektanslaget är att kunna arbeta vidare med den första betan och lansera Urd Ratings oberoende tjänst under våren 2018.
Fokus ligger på färdigställande av tjänst, försäljning, marknadsföring, samt att aktivt söka mer kapital.

Urd Ratings mål är: tillväxt, försäljning, kapitalanskaffning för att växa och internationell lansering av vår oberoende, unika och skalbara,
algoritmbaserade tjänst. Urd Rating kommer att lansera tjänsten våren 2018 i Sverige och kommer att arbeta med marknadsföring och
vidare kapitalanskaffning för att kunna växa, både i Sverige och i första hand Norden.

Urd Ratings långsiktiga målsättning är att bli branschstandard rörande oberoende betygsättning av finansiella rekommendationer.

Läs mer på: vinnovas hemsida

  • Följande stödverksamheter har vi beviljats innovationsstöd av tidigare:
  • Almi idéinnovation
  • Science Park Jönköping
  • Vinnova (Swedish Governmental Agency for Innovation Systems).
  • Västra Götalandsregionen Innovationsstöd

Gå med och testa Urd Rating gratis!