Investerare

Fundedbyme

Just nu genomför Urd Rating en emission på fundedbyme.com/urdrating. Vi tar in kapital för att implementera nya tjänster med nya data, satsa på marknadsföring och förbättra tjänstens användarvänlighet.

I Sverige har vi en god aktiekultur med många som sparar i aktier. Efterfrågan på de digitala tjänsterna ökar och aktiesparare behöver fler digitala verktyg som kan underlätta deras investeringsbeslut.

De flesta som sparar i aktier gör inte detta på heltid och de har därmed inte tillräckligt med tid, kunskap och säkerhet när de väljer att investera på börsen. Vårt verktyg tar fram de analytiker som presterat bäst, vilket underlättar när man ska ta ett investerarbeslut.

Tjänsterna kommer att utökas med data såsom blankning, insiderhandel och overshooting. Vi kommer att slutföra vår ”trendportfölj”, en portfölj som handlar de aktier som de bästa analytikerna har lagt köpråd på. Tanken är även längre fram att vi ska utforma ett verktyg där vi utvecklar en robot som sparar åt dig.

Läs mer i investmentmemorandumet som finns under presentationer nedan eller på www.fundedbyme.com/urdrating.

Nils-Henrik Hjälmdahl

Styrelseordförande och ansvarig för den tekniska lösningen. Civilingenjör inom Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Arbetar med försäljning på ett containerrederi i Göteborg, och har tidigare även arbetat med försäljning, projektledning och marknadsföring i Sverige och utomlands. Läs Nils-Henriks tankar om Urd Rating här

Peder Welin

Ansvarar för de juridiska frågorna och kapitalanskaffning. Civilingenjör inom Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Arbetar med försäljning inom digitalisering/automatisering av industrin. Har god erfarenhet inom teknisk försäljning och har drivit eget företag senaste 3 åren inom maskinförsäljning. Läs Peders tankar om Urd Rating här

Tobias Jakobsson

Ansvarig för tjänsten. Utbildad till systemvetare på Blekinge Tekniska Högskola. Grundare och delägare i fullstack digitalbyrån Keylinx. Läs Tobias tankar om Urd Rating här

Micael Hafström

Ansvarar för planering. Civilingenjör inom Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Arbetar med systemförsäljning och affärsutveckling på Kapsch TrafficCom, som är världsledande på tullsystem för vägar. Har lång erfarenhet av projektledning och teknisk internationell försäljning. Läs Micaels tankar om Urd Rating här
Ägare # Aktier Kapital & Röster
Welin Hougaard AB (Peder Welin) 4 092 40,09%
Keylinx AB 2 083 20,41%
Hjälmdahl Holding AB ( Nils-Henrik Hjälmdahl) 1 733 16,98%
Micael Hafström 1 250 12,25%
Koyal AB (Timothy Gullberg) 1 050 10,29%
Totalt 10 208 100%