Blogg

Köp IT konsulter

18-11-02

Pareto Securities har inlett bevakning av ett flertal IT konsulter. Knowit, Acando och B3 Consulting Group får köprekommendationer medans HiQ får en behållrekommendation.

Pareto publicerade en sectorrapport I veckan där dom tycker att IT konsulterna har en god position i en sektor som kommer växa många år framöver. Konsultbolagen har en affärsmodell som tillåter bra aktieägarvärde där de kan dela ut en stor del av sina vinster till aktieägarna.
Den viktitgaste faktorn för fortsatta intäktsökningar är enligt Pareto, konsulternas varumärken, det största hindret för tillväxt är brist på arbetare. Bolag som har visat sig kunna leverera tillsammans med deras starka varumärken är Knowit, Acando och B3.

Det Pareto är positiva till i Knowit är bland annat deras marknadsposition kombinerad med deras nettorekrytering. Knowit har förbättrat sitt varumärke bland IT-studenter som har gått från att rankas på en 32 plats år 2016 till plats nummer 16 år 2018 i Universums undersökning om det mest attraktiva arbetsgivare för studenter.
Pareto tror Knowit kommer öka sina nettointäkter med 19,1% i 2018 och 9,6% i 2019. Pareto tror vinsttillväxten inte är speglad i nuvarande värdering som är högre än både HiQ och Acandos tillexempel.
Riktkursen är satt till 220kr per aktie..

Pareto är positiva till Acando p.g.a. deras marknadsposition där företaget erbjuder en digitaliserad process som är uppbackad av deras kompetens inom itsystem. Bolaget har fått stor kunskap kring den digitala omvandling inom detaljhandel som kan användas inom andra branscher såsom tillverkningsindustrin där skräddarsydda lösningar efterfrågas.
Andra viktiga faktorer är att deras ledning har visat att de kan leverera bra aktieägarvärde, t.e.x förvärvet av Connecta 2014 och hur bra företaget har presterat i relation till sina finansiella mål och att förbättra sin marknadsposition.
Riktkursen är satt till 37kr per aktie.

B3 Consulting Group har historiskt uppnått både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv. Bolaget har likt Knowit en liten exponering mot cykliska sektorer. Faktum är att cirka 50% av bolagets intäkter härrör från icke-cykliska industrier som offentliga myndigheter och sjukvård. Bolaget har den högsta expertisen och är en hörnsten i deras affärsmodell, detta anser dock Pareto kan vara något som hindrar organisktillväxt p.g.a. bristen på erfaren och kompetent personal. Pareto tror att B3 kommer ha en hög vinsttillväxt både 2018 och 2019, 21,9% respektive 34,5% Riktkursen är satt till 80kr per aktie.

Köp dessa investmentbolag

18-10-26

Investmentbolag utgör en bra grund i ens portfölj med sin diversifiering och sina oftast starka ägare.
Ett investmentbolag äger aktier i andra bolag och försöker oftast skapa värde i de underliggande bolagen genom att påverka bolagen. Därför kan investmentbolagen ibland kallas för maktbolag och det händer att det blir så kallade maktkamper mellan investmentbolagen och andra storägare i underliggande bolag. Men det är även detta som gör att många bolag som delvis ägs och påverkas av investmentbolagen går bra. 
Många investmentbolag besitter en enorm kunskap och har en bra företagskultur med bra historia. Många av dessa vet hur man skapar ett långsiktigt värde.
Investmentbolagen jämförs ofta med fonder, då bådas affärsidé är att äga och förvalta flera bolag. Men p.g.a avgiften för fonder och att de flesta fonder inte delar ut en del av vinsten så anses investmentbolag som en mycket fördelaktigt att äga än fonder.

Något man ska ha koll på i investmentbolagen är deras substansvärde.
Substansvärde är bolagets värde på det egna kapitalet (tillgångar – skulder) fördelat på antal aktier. Man värderar tillgångarna och skulderna till ett verkligt värde, detta gör att man kan se om underliggande tillgångarna värderas till en rabatt/premie vid nuvarande aktiekurs.
Så är substansvärdet per aktie 100kr men aktiepriset på investmentbolaget är 80kr. Då har du en rabatt på 20%. Så när du köper investmentbolaget får du tillgångarna till 20% billigare än om du skulle köpa de underliggande bolagen direkt.

Tar vi fram de fem stora investmentbolagen på börsen Industrivärden, Investor, Kinnevik, Latour, Lundbergföretagen så ser rabatten ut enligt nedan:
Industrivärden: 20,4%
Investor: 30,3%
Kinnevik: 13,9
Latour: 3,7%
Lundberg: 16,9%

Kollar vi rekommendationerna så ser det ut enligt nedan i oktober
                     Köp/Behåll/Sälj
Industrivärden: 4/1/0
Investor: 2/0/0
Kinnevik: 2/0/0
Latour: Ingen analys i oktober
Lundberg: Ingen i oktober

Nästan alla analytiker är överens om att Industrivärden, Investor och Kinnevik är köpvärda i dagsläget.

Styrelsepresentation Micael Hafström

18-10-22

Namn och ålder
Micael Hafström, 43

Varför är du delägare i Urd Rating?
Skapandet av en tjänst som medför att bättre finansielal data blir tillgänglig för alla. Jag har i alla tider haft vissa problem med profeter
som gör generella påståenden som, ”sälj dina aktier nu – kraschen kommer start” och funderat över hur bra deras råd egentligen är
samt om det finns något bakomliggande syfte till varför de säger vad de säger vid just det tillfället.

Vilken av dom kommande och nuvarande funktionerna tycker du är mest spännande? Och varför.
Jag gillar att tillgängliggöra bättre information för alla. Urdportföljen som kommer snart blir spännande, men framförallt ser jag fram emot
blankning. Med blankning så tillgängliggör Urd Rating bra finansiell information för användaren, vi använder oss av lite ”tråkig” data som
har funnits tillgänglig i flera år på ett ”tråkigt” format på Finansinspektionens hemsida. 

Hur är din historia med Urd Rating? När blev du involverad?
Nils-Henrik berättade om sin idé redan när vi studerade till civilingenjörer i Luleå. Som medgrundare av Mormor Magdas glass var jag
van vid entreprenörskap och har även skrivit några affärsplaner, jag pushade Nils-Henrik att konkretisera sin idé. Under en fika på min
baksida i augusti 2016 så bestämde vi oss för att köra igång bolaget och realisera Nils-Henriks idé.

Vad är din uppgift i styrelsen?
Styrelseledamot och ansvarar för planering.

Vad har du för bakgrund? Jobb/Utbildning
Civilingenjör inom Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Jag arbetar med systemförsäljning och affärsutveckling på
Kapsch TrafficCom, som är världsledande på tullsystem för vägar. Jag har arbetat med projektledning och teknisk internationell försäljning
under hela mitt liv.

Vad tycker du är roligast med aktier?
Att det över tid är den i särklass bästa sparformen. Jag köpte min första aktie redan när jag gick i femman, och har sedan dess läst en
massa finansiell information och detta sökande efter mer kunskap är viktigt. Många som handlar med aktier är eller blir väldigt intresserade
av just mer kunskap, kunskapsjakten är en annan av mina drivkrafter för aktier.

Varför ska man investera i Urd Rating?
Jag gillar tanken på att göra finansiell information mer transparant, sen behövs det även fler tjänster som hjälper till att locka fler personer
att investera i den bästa sparformen, aktier. Att tjänsten dessutom hjälper dig med mer information och kunskap är ju som grädden på moset.
Du som investerar i Urd skall investera om du tror på idén, som alltid skall man investera långsiktigt och sprida sina risker.

Bli en del av oss, läs mer på www.fundedbyme.com/urdrating

Styrelsepresentation Tobias Jakobsson

18-10-21

Namn och ålder:
Tobias Jakobsson 42 år

Varför är du delägare i Urd Rating?
Jag ser möjligheten att vara med och bygga ett investerarverktyg som är bra för både de stora massorna som aktieproffsen.

Vilken av dom kommande och nuvarande funktionerna tycker du är mest spännande? Och varför.
Jag tror att URD-portföljen kan bli en riktigt bra tjänst för de som sparar i aktier lite mindre aktivt. Den kan motivera de som är soffliggare
att bli mer aktiva i sitt sparande och på sikt bli bättre på att analysera börsen.

Hur är din historia med Urd Rating? När blev du involverad?
Jag blev involverad från början att vara den som utvecklar tjänsten ihop med mitt team på Keylinx. Senare klev jag in som delägare i
URD Rating för att jag såg att vi kompletterade övriga i teamet och styrelsen på ett bra sätt, samt att affärsidén är riktigt vass.

Vad är din uppgift i styrelsen?
Jag är CTO, dvs jag ansvarar för att tjänsten utvecklas och underhålls på ett bra sätt.

Vad har du för bakrund? Jobb/Utbildning
Jag har jobbat inom IT i 20år inom olika segment, men mestadels med produktutveckling och arkitektur. Jag har en kandidatexamen
inom informatik och företagsekonomi. Jag har drivit företag sedan 2003 och har idag engagemang i totalt fyra stycken bolag.

Vad tycker du är roligast med aktier?
Att kunna få en bra avkastning som är bättre än att ha pengarna på banken, inte bara när man köper och säljer utan även vid utdelning.

Varför ska man investera i Urd Rating?
För att det finns ett behov av ett verktyg som Urd Rating tar fram. Betalviljan är god hos de som investerar i aktier och sällan har man
enbart ett verktyg, utan man ser till att ha ett antal som kompletterar varandra. Vi har dessutom teamet på plats som kan utveckla och
marknadsföra Urd Rating som en tjänst.

Bli en del av oss, läs mer på www.fundedbyme.com/urdrating

Styrelsepresentation Peder Welin

18-10-20

Namn och ålder:
Peder Welin, 43

Varför är du delägare i Urd Rating?
Jag ser att det saknas en tjänst som följer upp påståenden och agerande. Idag hävdas saker som inte följs upp och man vet inte vem man skall tro på.

Vilken av dom kommande och nuvarande funktionerna tycker du är mest spännande? Och varför.
Insider. Kommer att bli spännande att följa upp och se vem man kan följa.

Hur är din historia med Urd Rating? När blev du involverad?
Jag var med och startade bolaget då jag är intresserad av aktier och makroekonomi. Där utöver hade jag erfarenhet att driva och bygga
företag.

Vad är din uppgift i styrelsen?
Jag är ansvarig för juridiska frågor och kapitalanskaffning.

Vad har du för bakrund? Jobb/Utbildning
Civilingenjör, Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Arbetar med försäljning inom digitalisering/automatisering av industrin.
Har alltid arbetat inom teknisk försäljning och har drivit eget företag senaste 3 åren inom maskinförsäljning.

Vad tycker du är roligast med aktier?
Långsiktigt sparande och den exponentiella tillväxt det har gett senaste 150åren.

Varför ska man investera i Urd Rating?
För att tjäna pengar och klä av marknaden genom att effektivt sortera ut vem man kan lita på.

Bli en del av oss, läs mer på www.fundedbyme.com/urdrating

Styrelsepresentation Nils-Henrik Hjälmdahl

18-10-19

Vi ska presentera styrelsen för er användare och investerare. Presentationen kommer delas upp i fyra olika inlägg. Vi börjar med
Nils-Henrik Hjämdahl. Missa inte att ni nu kan vara med och driva denna tjänst framåt, läs mer här: fundedbyme.com/urdrating

Namn och ålder:
Nils-Henrik Hjälmdahl, 43

Varför är du delägare i Urd Rating?
För att idéen är så enkel och användbar. Den fyller ett behov på en marknad med många aktörer med väldigt olika förutsättningar.

Vilken av dom kommande och nuvarande funktionerna tycker du är mest spännande? Och varför.
Översiktssidorna på aktienivå ger en bra överblick över de senaste analyserna och vem som historiskt har varit bäst. Portföljverktygen har
en stor potential som kan utvecklas mer.

Hur är din historia med Urd Rating? När blev du involverad?
Jag kom på den ursprungliga idéen att följa upp aktieanalyser för en herrans massa år sedan. För ungefär tre år sedan började jag
specificera mer i detalj hur det skulle kunna fungera, och för två år sedan drog vi igång.

Vad är din uppgift i styrelsen?
Styrelseordförande och ansvarig för den tekniska lösningen.

Vad har du för bakgrund? Jobb/Utbildning
Civilingenjör inom Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Arbetar med försäljning på ett containerrederi i Göteborg, och har
tidigare även arbetat med försäljning, projektledning och marknadsföring i Sverige och utomlands.

Vad tycker du är roligast med aktier?
När man hittar ett företag man tror kan gå riktigt bra som de flesta andra ännu inte upptäckt.

Varför ska man investera i Urd Rating?
Tjänsten fyller ett behov hos många. Stora pengar omsätts på världens börser och en bra tjänst kan generera stora pengar. Tjänsten är
i princip färdigutvecklad och redo att lanseras brett.

Bli en del av oss, läs mer på www.fundedbyme.com/urdrating

Hur duktig är egentligen Leif GW på att investera?

18-10-16

I mitt förra inlägg skrev jag om Leif GWs påstående från Framgångspodden där han sa ”Alla de som köper och säljer på börsen, det är
egentligen bara ett nollsummespel. Ibland vinner du, ibland förlorar du, men på det hela stora taget så går du med noll”. 

Men jag minns även när Leif GW Persson gästade Nordnet Live i början av året (15 februari 2018). Då var det helt andra tongångar,
ett citat som jag minns tydligt är ”att lösa ett spaningsmord är 10 gånger svårare än att hitta ett bra företag”.
Är det verkligen så enkelt för Leif GW Persson?

Vi på Urd Rating har utvecklat en algoritm som via API läser in finansiella data som sedan analyseras för att få fram en ’rating’ på den
finansiella datan. Just nu har vi aktieråd som läses in, detta kommer sedan att utökas till blankning, insiderköp- och sälj m.m. En funktion
vi kommer implementera framöver är du kan göra dina egna analyser och sedan få en rating. Allt detta söker vi kapital till, läs mer
på www.fundedbyme.com/urdrating. Om vi leker med tanken att Leif GW Persson är en analytiker som vi läst in råd ifrån så kan vi se hur
duktig han är, och hur lätt det egentligen har varit för honom.

Nu har han inte gett något råd och detta ska inte heller ses som något köp- eller säljråd, men det är en kul grej, att följa upp bolagen han
nämner under Nordnet live. Han säger själv att han är rädd att folk ska följa honom men de som följt honom i hans investeringar ska på
det stora hela inte ha behövt ångra sig. Vi har gjort så att de bolag han nämner att han äger är köpråd och de bolag han har sålt är säljråd.
Nedan tabell är uppdelad på: Köp/Sälj - Bolagen som nämns – Kommentar - kurs den 15 februari – kurs nu

Köp - Bio-Works Technologies – Ankarinvesterare, tyckte aktien var prisvärd - 7,96kr – 14,56kr
Köp - SenzaGen –  En höjdare - 35kr – 40,06kr
Köp - H&D Wireless – Där det finns säkerhetsapplikationer där kan man tjäna stora pengar 10,85kr – 4,8kr
Sälj – Terranet – Gick ur för dem har svårt att nå ut till marknaden. – 11,77kr – 6,7kr

Han nämner även en portfölj som hans döttrar har fått, med lite mer traditionella placeringar.
Återigen är det Köp/Sälj - Bolagen som nämns – Kommentar - kurs den 15 februari – kurs nu

Köp – Novo Nordisk – Hela västvärldens befolkning  äter ostbågar så kommer häften utav dem att få diabetes – 305,2dkr – 276,35dkr
Köp – Sobi  – Klockren uppköpskandidat – 130,75kr – 218,1
Köp - Sandvik – Mycket högteknologiskt svenskt verkstadsföretag - 146,25kr – 143,95
Köp - Skanska – Har byggrätter som är lågt bokade, till väldigt stora värden – 164,3kr – 164,05kr
Köp - Holmen- Har en väldigt konservativ värdering av sitt skogsinnehav, ungefär hälften av marknadsvärdet - 205,3kr – 220,2
Köp – Resurs Holding – En nischbank – 55,4kr – 61,15

Så på det stora hela så har det gått bra, runt 11% uppgång exklusive utdelning om man endast gått på att köpa de bolag han nämnde.
Men, hade man inte följt upp på detta sätt, varför ska man då ö.h.t följa personers köp- eller säljrekommendationer?
Det är just därför vi har startat Urd Rating, för att få fram vilka analytiker som man ska följa. För då blir aktiesparande enklare på riktigt.

Ni som vill vara med på vår framtidsresa: Kika gärna in på vårt investerarerbjudande på www.fundedbyme.com/urdrating

Välkomna

/Timothy Gullberg
VD Urd Rating
07393320334
 

Leif GW, du har fel!

18-10-02

En vän till mig som vet att jag är i aktiv på aktiemarknaden sa nyligen något som förvånade mig: ”Att handla aktier är tydligen ett nollsummespel”. Ett påstående som i mina öron låter befängt, speciellt efter att sett hur börsen gått historiskt, och för att citera Oscar Wilde:
”Det enda vi lär av historien är att den upprepar sig”.

Påståendet han hört var från Framgångspodden där Leif GW Persson blev intervjuad. I avsnittet hör man Leif GW säga: ”Alla de som köper och säljer på börsen, det är egentligen bara ett nollsummespel. Ibland vinner du, ibland förlorar du, men på det hela stora taget så går du med noll”. Det här skulle han ha lärt sig av en framgångsrik finansman, som inte nämns vid namn. I podden slår GW även fast att ”det enda sättet att tjäna pengar på börsaffärer är att fuska”.

På ett sätt har den populäre kriminologen en poäng i det första påståendet. Men det skulle i så fall bero på att du handlar aktier för sällan och när du väl gör det så säljer du till nästan samma pris som du köpte aktien för – simpel matematik.

På det hela taget är GW Perssons uttalande alltför enkelt att slå hål på. Som börsintresserad vill man knappt ens kommentera det. I dagens samhälle ser vi kändisar tycka till om allt möjligt som inte rör deras huvudsakliga verksamhet, där man då kan tycka att de är experter. Det kan bli farligt när dessa kändisar tycker till om saker som ligger utanför deras expertisområde och huvudsakliga verksamhet. Bara för de har ett känt namn och medierna därför låter de spotta ut sig vad som helst, och allmänheten sväljer det blint. Just därför vill jag kommentera det Leif GW påstår.

Jag kommer att använda ett tidsspann på 20 år i exemplet. Man brukar säga att börsen gått upp i genomsnitt 8% - 10 % per år. Om vi räknar på att detta sker de kommande 20 åren – då får vi en riktigt trevlig utveckling.

För att undkomma att köpa på toppen och sälja på botten – eller som i exemplet tidigare, köpa och sälja på samma kurs – borde vi dels investera i ett flertal antal aktier. 8 stycken anser jag vara ett minimum, detta för att dela upp risken. Många sparare har bränt sig på att ha endast Ericsson och Telia i sin portfölj och inte varit aktiva. Inte bra.

Använder vi något bra investerarverktyg eller följer någon bra investerarstrategi så kan vi få hålla oss rätt aktiva utan att lägga allt för mycket tid och vara superinsatt i aktier.
I exemplet månadssparar vi också, vilket gör att vi träffar bottnarna bra samtidigt som vi rider med i uppgångarna. Har vi ett månadssparande på bara 1 500 kronor de kommande 20 åren och investerar dessa i aktier så har vi efter ränta på ränta effekten 1.1 miljon kronor. Håller du ut ytterligare 5 år till (och har samma sparstrategi) så har du sammanlagt nästan 2 miljoner kronor.  Skulle du inte investera dessa i aktier skulle du då endast ha 360 000kr efter 20 år.

Med ganska enkel matematik inser vi snabbt att detta inte är ett nollsummespel alls. Och verkligen inget nollsummespel. Nollsummespel får du om du investerar i någon lågräntefond och sedan har samma inflationstakt som din avkastning.

Så sluta lyssna på proffstyckare och lägg upp en spararstrategi redan idag.

Timothy Gullberg
VD Urd Rating

Back to basics - spartips

18-09-05

 

Att ha en buffert, en trygghet att kunna ta av vid behov, är väldigt bra. Du kommer tacka dig själv dagen huset behöver renoveras, 
diskmaskinen går sönder eller när bilen behöver byta ut sina slitna delar. Men hur kommer man dit? Hur bygger man upp en buffert? I detta 
inlägg kommer jag ge mina bästa spartips genom att gå "back to basics".

Det första jag tycker du ska göra är att i slutet av månaden (eller den 25/27:e), granska vart dina pengar gått den senaste månaden. Kontrollera 
varenda utgift. Som jag hörde när jag kollade på Lyxfällan senast: "Doktorn måste veta var och varför du har ont för att kunna rätta till 
problemet". Kanske tycker du att vissa av utgifterna känns onödiga och kan dra ner på dessa månaden efteråt.

Betaltjänster
Behöver du verkligen ha Netflix, HBO och Viaplay eller räcker det med en tjänst åt gången? Kan ni alla i familjen dela på ett gemensamt Spotify- 
eller Storytelkonto? Som student finns det även många bra erbjudanden att ta del av. Några hundralappar i månaden låter kanske inte så mycket 
men många bäckar små, som det heter.

Transport
Att kunna ta bilen överallt är faktiskt inte en mänsklig rättighet! Inte heller är det hälsofrämjande. Kan du istället ta cykeln oftare? Nu när 
vintern väntar runt hörnet (jo, snart är den faktiskt här!!) kan det vara en god idé att investera i dubbdäck till cykeln. På så sätt finns 
det inga ursäkter till att inte cykla i princip året om. Om du inte kan cykla, använd kollektivtrafik i den mån det går. Det är billigare än att 
ha egen bil och det skonar vår gemensamma miljö. Tänk lite utanför boxen, behöver du ens en bil? Kanske att gå med i en bilpool räcker? 
Transport kan du definitivt dra ner kostnaden på, vilket ger mer pengar över till ditt sparande.

Boende
Vad betalar du för ditt boende egentligen? Är det rimligt? Boendekonstnaderna varierar såklart väldigt mycket beroende på var i 
vårt avlånga land en bor. Är det viktigt för dig att bo själv i en 100 kvadratslägenhet eller går det att byta ner storleken till något mindre? 
Som student är ett tips att prova att bo i korridor. Det är roligt att bo med andra och boendekostnaden blir betydligt lägre.

Matlagning
Mitt nästa tips är: lär dig laga mat! Innan jag flyttade hemifrån kunde jag knappt koka ett ägg. De första veckorna nere i Lund köpte jag mycket 
frysmat (lasagne, Billys pan pizza...) vilket jag tröttnade på väldigt snabbt. Det gav mig inte heller den energi jag behövde för 
heltidsstudier samt jobb vid sidan av. Jag bestämde mig för att tycka att matlagning är något kul, inte en tidskrävande börda. På så sätt 
kunde jag laga goda matlådor att ha med till skola och jobb. Att dra ner på luncherna ute på stan istället för en hemlagad matlåda kommer (om du 
vill) inte bara spara pengar utan kan också vara ett mer hälsosamt alternativ. Jag kunde dessutom bjuda hem kompisar på middag (vilket är 
väldigt mysigt) istället för att gå ut på restaurang och äta varje gång vi skulle ses. Lär dig laga mat, det är otroligt givande att se att man 
utvecklas och kan laga mer och mer avancerade recept!

Kläder
Vi bor i ett väldigt konsumenthetsigt samhälle. Många klädesplagg eller skor är bara trendiga i några få månader (ibland veckor!) innan de blir 
"ute" och vi köper nytt. Personligen tycker jag att det är fullständigt orimligt och ohållbart att bara ha ett klädesplagg en kort period för 
att sedan köpa nytt. Istället satsar jag på att köpa kläder med klassiska snitt som trendar längre eller för alltid. Jag försöker också 
att köpa bättre kvalitét när jag väl köper något nytt. I min familj har vi även delat på mycket kläder. Som liten ärvde jag alltid kläder av 
äldre kusiner och i skrivande stund sitter jag i ett par Levis-jeans min mamma köpte när hon bodde i USA på 80-talet. Bra kvalitét håller 
faktiskt i generationer!

Detta var några av min bästa tips för att kunna dra in på utgifterna och istället kunna spara till en buffert. Det handlar ofta om att dra in på 
saker som per månad inte känns som så mycket pengar. 249kr per månad (vad ett tv-abonnemang kan kosta) låter ju till exempel som kaffepengar 
men blir nästan 3000kr (2988kr) per år. På fem år blir det nära 15 000kr!

Det handlar också om att tänka utanför boxen. Att "alla andra" har bil innebär faktiskt inte att du också måste ha det. Att "alla andra" alltid 
har moderiktiga och säsongsbundna kläder och skor innebär inte att du också måste ha det. Jag vill dock skicka med er att inte dra in på 
sådant som verkligen gör er lyckliga. Det misstaget gjorde jag själv i våras så jag tänkte att ett billigare boende skulle spara mig en massa 
pengar. Vad jag insåg då var hur stor roll min hemmamiljö spelar för mig. Jag är väldigt inredningsintresserad och att dra ner på 
boendestandarden (rejält) sänkte min livskvalitét till den graden att jag kände att det inte var värt de sparande kronorna. Behåll de 
utgifterna som verkligen ger dig något, och dra in på de som inte gör det helt enkelt!


Lycka till med sparandet!
Elin

Fånga den fallande kniven?

18-07-01

Hur går det för våra klädbolag på börsen egentligen? Är det dags att försöka fånga den fallande kniven?

Det senaste halvåret har vi egentligen inte hört jättemycket om våra klädbolag, förutom Hennes & Mauritz, det bolaget har det verkligen
stormat kring. Men de andra bolagen KappAhl, MQ och RNB Retail and Brands har det inte vart så stor buzz kring den senaste tiden.
Kollar vi antalet analyser så har det trillat in mängder med rekommendationer för HM det senaste halvåret, inte så konstigt då det är
det största bolag av dom tidigare nämnda. Men KappAhl, det näst största bolaget hade dubbelt så många rekommendationer andra
halvan av året 2017 jämförelse med första halvan av 2018. För MQ ser det nästan likadant ut.
RNB har vi inga rekommendationer på.

Analyser
Dessa klädbolag har alla tappat väldigt mycket på börsen, värderingarna har kommit ner och alla har problem med strukturförändringar.
En del tycker efter dessa kraftiga nedgångar att bolagets direktavkastning (utdelning) ser mycket intressant ut.
HM är ner 21% i år, KappAhl är ner 29%, MQ är ner 46% och RNB är ner 21%.
Nedgångarna speglar även analytikernas rekommendationer.

MQ hade under 2017 bara köp fram till slutet av 2017 då analyshusen började sänka sina rekommendationer från köp till behåll.
Sedan i mars kom SEB Equities med en sälj rekommendation och sedan en ändrad riktkurs. Riktkursen är nu på 12,5kr. I den här aktien
ser vi tydligt hur analytikerna är överens och har prickat marknaden bra med sina sälj. Här skulle man sålt redan när analytikerna
ändrade sina köprekommendationer till behåll, dels p.g.a den ändrade synen hos analyshusen och marknadsläget kring detaljhandeln.
Se analyser för KappAhl här

Kollar vi på KappAhls analyser märker vi att analyshusen inte är överens. Nordea Markets har ändrat sina köprekommendationer från
f.g år till behåll i februari iår. Kepler Cheuvreux som träffade rätt i början av december 2017 med sin sälj rekommendation har sedan
ändrat till behåll senast i slutet av mars. SEB Equities är fortsatt negativt inställd till KappAhl och har varit det ett bra tag, nu har de en
riktkurs på 25kr. Den senaste analysen som kom ut var från Carnegie som är fortsatt osäker och upprepar behåll.
Men det senaste halvåret så är det endast behåll och sälj som gäller, kommer det komma en ändring efter senaste rapporten från några
av analyshusen? Kollar man även på den korta rapportsummeringen nedan så ska man nog hålla ett öga efter analyshusens
edömningar på denna aktie.
Se analyserna för MQ här

HM då, HM har endast 3 köp utav 46 analyser och ändrade riktkurser. Annars är det överlag väldigt många sälj. En del har kom in med
behåll när kursen var runt 125kr med en riktkurs på 130kr.
Analytikerna är kraftigt negativa till HM, Kepler Cheuvreux, som haft fel innan angående sina rekommendationer i HM som man kan se
på tidigare analysens rating lade en köprekommendation senast, denna lades den 21 juni. Dock direkt efter rapport kom DNB Markets
och Berenberg Bank med säljrekommendationer något som inte är positivt för kursen.
Se analyserna för HM här

Rapporter
Dom två senaste veckorna 25 och 26 har dessa bolag haft delårsrapporter.
Kikar vi lite snabbt på dessa så ser vi att alla jobbar med ett omställningsarbete där dom både ska behålla lönsamhet och växa och ta
marknad i e-handeln.

KappAhls rapport var bättre än väntat och stack iväg hela 13,6% på rapporten.
För kvartal 3 så ökade nettoomsättning, bruttomarginal och resultat.
KappAhl sparkade nyligen deras vd Danny Feltman p.g.a olika syn kring bolagets utveckling och prioriteringar.
Den ff vd och Koncernchefen Göran Bille säger i rapporten att ” KappAhl är tillbaka på banan.”
KappAhls e-handel ökade cirka 40% jmf f.g år och är nu ca 4,5% av den totala försäljningen.
Deras målgrupp är ”kvinnan mitt i livet” som handlar åt resten av familjen. Denna målgrupp är dock inte lika köpstarka på nätet,
men den växer såklart den med. Över hälften av e-handeln leverars via Clikc&Collect, med andra ord att man gör beställning på nätet
men hämtar i butik, något som ger mer försäljning.
Nettoomsättningen för kvartal tre, mars till maj ökade med 2,1%.
Resultat per aktie för kvartalet var 1,22kr, f.g års kvartal 1,05kr.
Nettoomsättningen för niomånadersperioden september till maj har minskat med 4%.
Resultat per aktie för perioden var 2,28kr, f.g års period 2,89kr.

MQs rapport gjorde att aktien steg hela 6,61%. Dock var denna rapport inte lika positiv som KappAhls.
Nettoomsättningen minskade med 2,6%, resultatet sämre men bruttomarginalen bättre. Bruttomarginalen är något som har varit i tydligt
fokus i kvartalet enligt VDn Christina Ståhl. Även MQ får en ny VD, dock kommer Christina sitta kvar tills ny VD är på plats. I VD ordet,
som är det sista från Christina så kan man tolka att MQ har problem och kommer fortsätta ha problem något som
omställningsprogrammet som dom har lanserat under våren kommer förhoppningsvis åtgärda.
Nettoomsättningen för kvartal tre, mars till maj minskade med 2,6%.
Resultat per aktie för kvartalet var 0,59kr, f.g års kvartal 0,77kr.
Nettoomsättningen för niomånadersperioden september till maj har minskat med 4,7%.
Resultat per aktie för perioden var 1,26kr, f.g års period 1,98kr.

RNB Retail and Brands rapport gjorde att aktien steg 3,29%. RNB består av Polarn O. Pyret, Brothers, Department & Stores i NK och den
relativa nya satsningen Man of Kind som fokuserar på exklusiva märken för herrar på nätet. Denna satsning har haft problem och har i
medier kallats för flopp, försäljningen har varit dålig. Under kvartal tre uppgick försäljningen till 3milj. Kompetensförstärkningar har gjort
utvecklingsarbetet fortgår. E-handeln växte med 65%, Polarn O. Pyret ökade med mer än 40% och Brothers e-handel fördubblades.
Största andelen (41%) av bolagets omsättning består av Departments & Stores. Där minskade omsättningen med 3,1%. Polarn O. Pyret
bidrar näst mest med deras omsättning med 34% av totalten. Här ser vi en kraftig ökning med 14%.
Nettoomsättningen för kvartal tre, mars till maj ökade med 4%
Resultat per aktie för kvartalet var 0,09kr, f.g års kvartal -0,35kr.
Nettoomsättningen för niomånadersperioden september till maj ökade med 0,9%.
Resultat per aktie för perioden var 1,45, f.g års period 1,27kr.

På Hennes & Mauritz rapportdag så var det väldigt stor volatilitet i aktien. Aktien sjönk inledningsvis för att sedan vara upp 5% men
slutade sedan på 1,9%. Det man kunde se var att det var en hel del rapporterade beslut. Har pappa Persson tankat på igen?
Varulagret är ständigt i fokus när HM rapporterar och det är fortsatt högt. Rörelseresultatet var under förväntan.
Resultatet minskade kraftigt. HM har fortfarande stora problem. Karl-Johan Persson tycker utvecklingen går i rätt riktning men
det finns fortfarande många utmaningar. Man kan säga mycket om rapporten, men faktum kvarstår att dom är inne i en
omställningsperiod och det är jobbigt och vända en stor skuta som HM, hur lång tid kommer det ta? Och kommer dom lyckas?
Nettoomsättningen för kvartal tre, mars till maj ökade med 2%
Resultat per aktie för kvartalet var 2,80kr, f.g års kvartal 3,56kr.
Nettoomsättningen för sexmånadersperioden december till maj var i princip oförändrad.
Resultat per aktie för perioden var 3,63kr, f.g års period 5,05kr.

___________________________

Så, är det värt och försöka fånga den fallande kniven? KappAhl har redan börjat vända upp, dock är analytikerna fortfarande oroade.
MQ så är analytikerna överrens, ska bli spännande och se om det blir någon ändring när den nya VDn är på plats.
RNB ser spännande ut med dess innehav, framförallt med deras satsning Man Of Kind, kommer den börja bära frukt snart?
HM aktien har balanserat mellan 120kr och 150kr. Får vi se en skjuss upp eller ner? 

Fortsättning följer.
/Timothy Gullberg, VD Urd Rating

Världens åttonde underverk

18-06-24

Har du någon gång hört berättelsen (det finns flera varianter) om schackbrädet och riskornen?
Den versionen jag själv fick höra på en mattelektion handlade om en bonde och hans herre som en dag spelade schack.
Vann bonden ville han ha i pris att han skulle få riskorn varje dag i så många dagar som schackbrädet hade rutor.
Riskornen skulle dock dubblas upp för var dag som gick.
Första dagen skulle han få ett riskorn, andra dagen två, tredje fyra och så vidare.
Bonden vann matchen och herren höllsitt löfte och började betala ut riskornen enligt bondens anvisning. Till en början gick det
lätt men efter inte allt för många dagar fick utbetalningen av riskorn avbrytas. Varför? Antalet riskorn hade blivit för många för
att räknas. Hade riskornen betalats ut även den 64:e och sista dagen hade dessa uppmätts till ett antal av
18 446 744 073 709 551 615 stycken, alltså 18,5 triljoner!

Den matematiska formeln för detta är 2^64. Svårt att greppa? Ja, kanske. Fantastiskt? Definitivt.
Likadant fungerar faktiskt något som inom finans kallas för ränta-på-ränta och detta bör du som sparare ta nytta av!

Låt oss använda ett exempel. Du väljer att sätta in 100kr på ett sparkonto med en ränta på 10%. Efter första året har räntan
gett dig 10 kronor extra. På dessa totala 110 kr ges året efter 11 kr i avkastning och så vidare… Efter det femte året har 100 kr
blivit 161 kr och på så sätt ökat med 61%. Det kan låta lite när endast 100 kr används i ett exempel men principen är likadant
oavsett belopp. En ökning på 61% av 1 000 000 kr skulle ge 1 610 000 kr. Den matematiska formel som används för att räkna
ut vad en ränta skulle kunna ge dig efter ett givet antal år är: startvärde x (startvärde + ränta)^antal år.
Till exempel: 100 kr x 1,10^5 = 161,051 kr.

Se bild 1

“En ränta på 10% på ett sparkonto, finns det verkligen?”, kanske du tänker. Och nej, i dagens låga ränteläge finns det nog
ingen schysst aktör som skulle ge en sådan hög ränta på ett sparkonto.
Men på aktiemarknaden kan absolut en ränta på 10% uppnås per år. Låt oss använda lite olika räntenivåer för att se hur denna
faktor påverkar vår avkastning.

Se bild 2

Med användning av denna tabell kan vi dra slutsatsen att räntan spelar stor roll! Vid en ränta på 1% har 100 kr ökat lite över
5% medan vid 9% har 100 kr ökat med nästan 54%!!!

Räntan vi kan få på våra pengar är alltså viktig men det finns en annan faktor som också är viktig: tiden. Låt oss använda en
graf för att hjälpa oss förstå hur tiden påverkar vår avkastning.

Se bild 3, denna graf har gjorts med ett verktyg använt på hemsidan rikatillsammans.se

I detta exempel har jag valt att börja med 100 kr. Den årliga räntan har jag satt till 8%. Som ni kan se i grafen, händer inte så
mycket med pengarna i början.
På fem år har 100 kr blivit 147 kr. Efter 50 år (vilket är då jag själv blivit 70 år och tänker att jag går i pension) har 100 kr
dock blivit 4690 kr. De sista åren händer alltså rätt mycket med pengarna, vilket kan ses i grafen. Ju brantare graf, desto mer
ökar pengarna då detta är en exponentiell funktion.

Sammanfattningsvis kan vi säga att tiden är viktigt, och så är också räntan. Det är stor skillnad att låta pengarna växa i
10 eller 50 år. Det är också stor skillnad att låta pengar växa med 1% eller
8% (som Stockholmsbörsen historiskt sett avkastat de senaste åren).
Alltså, börja i tid och försök att ha så hög ränta som möjligt.
Det är inte för intet som självaste Albert Einstein kallade ränta-på-ränta för världens åttonde underverk!

 

Lycka till!

Viljan att kunna försörja sig själv

18-06-11

Mitt namn är Angela. Jag har en historia att berätta. Den handlar bland annat om viljan att kunna försörja sig själv,
och viljan att göra något för andra
. Det handlar om vad du kan göra för andra.

När jag var arbetslös och deppig bestämde jag mig för att ta tag i mitt eget ”karriärsöde” genom att starta eget företag.
Jag trodde att genom att skapa ett eget jobb så skulle jag även kunna skapa min egen (och min familjs) förmögenhet.
Det behövde inte vara mycket, men det skulle vara tillräckligt för att överleva. Gärna lite mer.

2011 öppnade jag en glassfabrik i Smålands Taberg utanför Jönköping, uppkallad efter min gammelmormor.
Efter sex år, 13 000 gillare på Facebook, 100 000-tals glassburkar i 300 butiker runt om i landet och en massa erfarenheter
rikare gav jag upp livet som egenföretagare.

Att starta eget företag var det roligaste jag någonsin gjort. Det var också det absolut svåraste och mest utmanande jag upplevt.
När det gäller min egen, och min familjs ekonomi, så var den minimerad in i marginalen. Detta på grund av att vi belånat vårt hus för att
kunna utföra detta äventyr, och för att jag under långa perioder behövt bli försörjd av min man, trots att jag i snitt arbetade
12 timmar varje dag, 7 dagar i veckan under sex år.

Jag skapade med andra ord ingen förmögenhet. Däremot sysselsatte jag andra och bidrog till ökad tillväxt i Sverige, något jag alltid
kommer vara stolt över. Det är oerhört svårt att vara egenföretagare i Sverige, och man ska vara enormt modig, för att våga ta steget.

Några som är så modiga som man måste vara är Peder, Nils-Henrik och Micael som tillsammans med Tobias och Claes på Keylinx
startat upp Urd Rating. En digital tjänst byggd på algoritmer som möjliggör för privatpersoner att göra bättre
privatekonomiska investeringar genom aktiesparande. Ledord är transparens, verifiering och ekonomisk frihet.

Just nu är tjänsten i betaläge. Under våren har jag haft förmånen att få arbeta som marknadsansvarig för Urd Rating.
Till min glädje har vi också värvat Timothy, med erfarenhet från Unga Aktiesparare, och som har sparat i aktier typ alltid. Han behövs.
Själv har jag ännu inte sparat en krona i aktier, eftersom jag fortfarande repar mig ekonomiskt från tiden som glassfabrikör.
Men jag tänker att min tid kommer. Watch this space.

Till dig som läser det här; nu behöver vi din hjälp! Vi vill att du blir användare av vår supercoola tjänst, just nu inte i första hand
för vad vi kan göra för dig, utan för vad du kan göra för oss, för vår nya start up som nyligen sett dagens ljus!

Genom att anmäla din mailadress (inget annat) kan du gå in och spana på våra inlägg, kolla in analyshusens aktieportföljer,
få idéer till eget sparande, betatesta åt oss och helt enkelt supporta oss. Du väljer själv hur mycket eller lite tid du lägger på tjänsten.
Tjänsten är bindningsfri och kostar inget.

Du kan visa att du tror på entreprenörer som vill att alla ska ha möjlighet att försörja sig själva, och som gjort något konkret,
för att bidra till en bättre värld.

Klicka här för att komma till vår tjänst! Du trycker sedan på knappen "testa kostnadsfritt" där du anmäler din mailadress.
Efter någon minut får du ett inloggningsmail.

Om du gör det här för mig, för oss, så skulle jag bli väldigt väldigt glad! Jag tackar dig av hela mitt hjärta!

Varma hälsningar från Angela Hafström
för Urd Rating i Science Park i Jönköping 2018-06-11

*Urd Rating är delvis finansierad med bidrag från Vinnova och affärsidén är till del baserad på Förenta Nationernas Globala Mål 10 och 16, läs mer om hur
du kan dra ditt strå till stacken på Globala Målen

 

Boosta kvinnors ekonomiska självförtroende

18-06-07

Det är viktigt att prata ekonomisk jämställdhet och det är just nu också "trendigt", dvs fler och fler uppmärksammar behovet.

Veckans Affärer har intervjuat Tove Zander, VD på Unga Aktiesparare om en stor privatekonomisk splittring mellan
tjejer och killar, i samband med att en ny undersökning släpptes om ekonomisk jämställdhet:

”Tjejers ekonomiska framtid står på spel. Tjejer behöver skaffa sig ett ekonomiskt självförtroende, och sluta se hindren i att ta risker med sitt sparande. Vi måste lära oss, våga ta risk, och vi måste se till att söka kunskap bortom familjen när vi vill lära oss om
sparande. Och alla, både män och kvinnor, måste se till att tjejernas ekonomiska självförtroende ökar”, säger Tove Zander.

Läs artikeln på Veckans Affärer

Ta kontroll över din ekonomi

18-06-04

Bli ekonomiskt jämställd och fri genom att ta kontroll över din ekonomi.
Vi har ställt fem frågor till Åsa Ekman om ekonomisk jämställdhet och frihet, om vikten
av att ha koll på sin privatekonomi samt vilka konsekvenserna kan bli om du inte har det,
särskilt om du är kvinna.

Hej Åsa, du startade tidigare i år ditt företag, Edit Ekman, som verkar för ekonomisk jämställdhet
och frihet genom att erbjuda kvinnor inspiration och utbildning i privatekonomi, sparande och
investeringar. Hur kommer det sig att du valde att fokusera just på ekonomisk jämställdhet och frihet?
Varför är det viktigt?

De flesta känner till att det finns ett lönegap, där män i genomsnitt tjänar mer än kvinnor. Att pensionsgapet är än
större känner färre till. Och när vi ser till ägande och finansiella tillgångar blir skillnaderna än mer påtagliga.
Nästan var femte kvinna saknar eget sparande och färre kvinnor än män har tillgång till en buffert för oförutsedda utgifter.
Allt detta bidrar till en ekonomisk ojämställdhet som uppstår tidigt i livet. Kvinnor har enkelt tillgång till mindre pengar
genom större delen av livet, men vi hanterar också de pengar vi har på ett annat sätt.

Du menar att det skiljer sig mellan kvinnor och män i sättet att spara, hur då?

Kvinnor sparar i högre utsträckning sina pengar på ett sparkonto, till låg eller ingen ränta alls. Undersökningar visar att
trygghet är viktig för kvinnor och att de därför väljer vad de tror är säkra alternativ, som de känner till, när det kommer
till att hantera pengar. Men det är här som vi går miste om chansen till högre avkastning. Kvinnor behöver lära sig mer,
stärka sitt ekonomiska självförtroende och våga ta lite mer risk i sitt långsiktiga sparande, för när vi väl ger oss ut på den
finansiella marknaden är kvinnor minst lika bra på att välja bra investeringsalternativ som män. Kunskapen är nyckeln här
för att fler kvinnor ska våga ta klivet.

Men hur kommer man igång, var börjar man och vem ska man lyssna på?

Det bästa du kan göra är att ta hjälp, lär dig, läs, testa i liten skala, ta en kurs eller hitta någon du känner som du kan få
ställa alla dina frågor till. Kvinnor vänder sig i större utsträckning till familj och närstående för råd när det gäller finansiella beslut,
men det är inte säkert att det är i familjen som du hittar de bästa råden. Välj vem du lyssnar och tar råd från, är det någon som
har uppnått det du försöker uppnå, eller är det någon som i all välmening ger råd om något de egentligen inte har egen
erfarenhet av.

Visst är det så att Edit och Urd Rating delar värdegrund, delvis baserat på Förenta Nationernas Globala Mål 10.
Hur ser du på det?

Där FNs globala mål 10 arbetar för jämlikhet i termer av alla människors lika värde och allas lika rättigheter,
verkar Edit i området för jämställdhet där kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv,
exempelvis genom ekonomisk självständighet oberoende av någon annan. Så jag ser att de går hand i hand
och mål 10 nämner även jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt som centralt i arbetet med att
åstadkomma större jämlikhet i samhället. Både ojämlikhet och ojämställdhet handlar om strukturella förhållanden
som vi målmedvetet behöver arbeta för att förändra, för att tillsammans göra världen bättre för alla människor.

Hur kom det sig att du valde att lämna din trygga anställning och ta klivet att starta eget?

Jag har länge burit en längtan efter att starta upp en egen verksamhet och få bidra till en positiv samhällsutveckling,
men inte förrän jag för några år sedan satte mig ner och gjorde den ekonomiska planen, kunde jag skapa det utrymmet
för mig själv, släppa anställningen och testa. Det är vad ekonomisk frihet är för mig. Att skapa valmöjligheter, att kunna säga
nej i situationer som kräver det och ännu hellre ja till spännande saker jag vill göra i livet, att ha tillräckligt med pengar för att
göra det jag vill. Många kallar det dra-åt-helvete-pengar eller fuck off-kapital, men jag kallar dem mina hell yeah! money.

Tack snälla rara Åsa för att du tog dig tid att snacka med oss så här, det betyder mycket för oss!

Just nu kan den som vill kostnadsfritt och utan bindning testa vår tjänst som sammanfattar och betygsätter aktieanalytikernas rekommendationer och som på så sätt kan ge formeln för att investera bättre, om man är intresserad av aktiesparande.

Kolla in och testa kostnads- och bindningsfritt HÄR!

Investera med Elin

18-05-28

Hej! Mitt namn är Elin och jag har fått förtroendet att blogga här på Urd Rating!
Till vardags jobbar jag på en gymnasieskola och på fritiden håller jag på mycket med sparande och investeringar.
Tanken med mina blogginlägg är att sprida kunskap och idéer vilket gör att ni förhoppningsvis kan investera bättre.

Mitt första inlägg kommer att handla om motivation. Varför kan det vara en god idé att spara pengar?
Innan man börjar med en ny vana, kan det vara smart att sätta sig ner och fundera över ett “varför?”.

Varför bör jag spara till mitt framtida ‘jag’? Svaret blir självklart högst personligt och det är bra! Det är just detta svar du ska
tänka tillbaka på när det känns svårt att spara.Det vill säga när den otroligt onödiga godispåsen inköps och du EGENTLIGEN
redan har bestämt dig för att inte äta godis längre…Jag tänker ganska ofta på mina “varför?”.
Varför avstår jag vissa nutida frestelser för att kunna avnjuta något, av mig själv ansett,
viktigare längre fram? De anledningar jag hela tiden återkommer till är:

Trygghet

Trygghet är skönt! Min ihopsparade buffert fungerar ju faktiskt likt en egen försäkring.
Hamnat på ett jobb med en dålig chef du inte står ut med?
Med ihopsparade pengar är det inget problem.
Ska du göra slut med din partner och är rädd för att inte kunna ha råd att bo kvar?
En buffert, beroende på hur stor, kanske inte direkt löser problemet men gör det iallafall mindre.
Går kylskåpet sönder?
Har du din buffert är det inget problem för då är det bara att köpa en ny!
Att ha en buffert med ihopsparade pengar minskar oro och ökar trygghet, helt enkelt.

Drömmar

Ända sedan barnsben har jag varit intresserad av inredning (kommer definitivt från min mamma) och min största
dröm är att kunna ha råd att köpa ett hus att kunna inreda i framtiden. För att lättare jobba mot mitt mål har jag sedan
litet barn klippt ut bilder från min mammas gamla inredningstidningar. Dessa har jag gjort ett album med som jag ibland
tittar i för att komma ihåg vad jag sparar till. Även hemnet har varit en stor inspirationskälla för en inredningstok som mig!
Jag tror att drömmar är bra för oss, det får oss att jobba lite hårdare för att ta oss till det som verkligen gör oss lyckliga i livet!
Vad drömmer du om?

Flexibilitet

Den tredje delen som får mig att vilja spara är möjligheten att kunna vara lite extra flexibel i livet.
Jag själv har fortfarande inte kunnat reda ut vad jag vill studera på universitetet. Tidigare har jag läst en fristående kurs i psykologi
men känner mig lite kluven över vad jag vill fortsätta med. Därför har jag valt att passa på att göra lite annat under tiden; jobba med
saker jag nog inte kommer jobba med senare i livet samt att resa. I höst ska jag tillsammans med vänner från gymnasiet resa runt i Asien,
något jag hoppas kommer ge perspektiv på livet samt en massa fler erfarenheter. En sådan resa hade aldrig kunnat genomföras utan en sparbuffert…

Mitt tips till dig är: sätt dig ner och bestäm dig över dina “varför?”.

Pension, resor, boende eller mer fritid; vad vill du spara till?

Hälsningar Elin

Feminvest pratar transparent finansbransch

18-05-21

En hållbar finansbransch. Transparans och öppenhet. Det ska vara lätt att göra rätt.

Feminvest är ett kvinnligt nätverk, grundat av kommunikationsbyrån Laika, som satsar på kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden under devisen; kvinnligt äganade gör skillnad.

Häromveckan hade projektledare Anna Svahn besök av Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister och man diskuterade
vikten av en hållbar finansbransch samt att förändra de ekonomiska spelreglerna. För att investerare ska kunna fatta rätt beslut
krävs en transparans och öppenhet på finansmarknaden.

Den finansiella informationen som investeraren får tillhanda skall vara väl underbyggd och gå att lita på. Vi på Urd Rating har en affärsidé
som bygger på att förutom att skapa ekonomisk trygghet för användaren av Urd Rating i sitt placerande av pengar, oavsett vem man är och
var man kommer ifrån, så skall transparensen av finansiella råd öka med hjälp av vår tjänst. Det ska bli lättare att fatta beslut.

Det känns härlig att frågan om en hållbar och transparant finansbransch börjat klättra högre på agendan!

 Se klippet här!

Diskussionen om transparans börjar strax efter 15 minuter, men hela avsnittet belyser hållbarhet!

Foto/film: Feminvest

Grattis till våra vinnare!

18-05-17

Vi säger grattis till Marjatta N, Jerker74 och Kattis W som får varsitt presentkort om 300 kr på Pinchos, som tack för att de var med och svarade på frågor om vår tjänst under april!

18 personer svarade på vår enkätundersökningen som gick ut till ett hundratal betatestare. 12 personer anmälde sina e-postadresser och kvalificerade sig därmed för utlottning av presentkort. För att lotta ut presentkorten gav vi varje deltagare ett nummer och sedan använde vår kollega Vladimir ett script som slumpmässigt valde ut 3 av 12 nummer.

Vi kommer ha flera undersökningar framöver, så håll utkik så kanske du blir den lyckliga vinnaren nästa gång!

Har du planer för framtiden?

18-05-10

Har du planer för framtiden som du vill förverkliga? Vill du investera bättre? Då är Urd Rating verktyget för dig!

TESTA KOSTNADSFRITT!

Vår fintech-tjänst samlar och följer upp alla aktieanalytikers råd med hjälp av algoritmer i ett unikt verktyg.

Med hjälp av historisk träffsäkerhet och trenderna experterna sett framåt tar Urd Rating fram formeln för de bästa bolagen att satsa i, för att underlätta för investeraren att fatta rätt beslut. Utifrån experternas råd.

Just nu betatestar vi vår tjänst. Välkommen att vara med och utveckla vårt aktieverktyg!

Anmäl dig på www.urdrating.se. Kostnadsfritt under hela betaperioden! Det är heller ingen bindningstid!

Nu börjar vår resa!

18-01-24

Nu börjar vår resa!

Urd Ratings affärsidé är en oberoende teknisk tjänst, byggd på algoritmer, som ska hjälpa befintliga och blivande aktiesparare att göra
klokare val.

Urd Rating vill skapa ekonomisk trygghet för användaren i sitt placerande av pengar, öka transparensen och eliminera intressekonflikter
samt dolda agendor.

Vi vill hjälpa användaren att investera smartare, och uppmanar samtidigt användaren att vara med och skapa en bättre värld genom att
utvärdera hur korrekta olika påståenden faktiskt är.

Tanken om Urd Rating har funnits i flera år, vi började skissa ordentligt under 2016 och nu, under våren 2018 drar vi i gång ordentligt!
Man kan säga att resan precis har börjat!

Haka på oss på vår resa!

(Postat av Angela 2018-01-24)

Världen till ett bättre ställe!

18-01-15

Vi vill vara med och göra världen till ett bättre ställe.

Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa.

Urd Ratings affärsidé är delvis grundad på Förenta Nationernas Utvecklingsprograms (UNDP)
Globala mål 10 - "Minskad ojämlikhet" och mål 16 - "Fredliga och inkluderande samhällen".

Rent konkret betyder det att vi hjälper till att skapa ekonomisk trygghet för användaren i sitt placerande av pengar, oavsett
vem man är och var man kommer ifrån samt att vi genom vår tjänst ökar transparensen av finansiella råd med syfte
att eliminera intressekonflikter och dolda agendor.

Våra algoritmer ljuger inte, de talar sanning.

UNDP arbetar för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, bygga motståndskraftiga samhällen och främja hållbar utveckling.

Utdrag från Globala Målens sida:
"Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Dessa är att avskaffa
extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.
Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA!"

Läs mer om de globala målen och hur DU kan hjälpa till! http://www.globalamalen.se/

(postat av Angela 2018-01-15)

Därför heter vi Urd Rating!

18-01-07

Vår tjänst tittar tillbaka och analyserar det som varit. Samtidigt är Nils – Henrik, en av våra grundare, intresserad av fornnordisk mytologi, och namnet Urd Rating blev därmed det självklara namnet, när vi alla läst på om vad den fornnordiska gudinna Urd hade för specialkunskaper.

Ur Wikipedia:

Urd är i nordisk mytologi det förflutnas gudinna. Hon var den ursprungliga nornan och hon råder över folks öden. Urd vakar över
Urdarbrunnen som är belägen vid världsträdet Yggdrasils rot i Godheim. Hon är den äldsta av de tre namnkunnigaste nornorna.
De andra ödesgudinnorna heter Verdandi och Skuld. Urd spinner livets tråd åt alla kända väsen.

Det är hon som bestämmer alla individers livslängd och när hon klipper av någons tråd dör denna. I Valans spådom berättas att
när Asarna skapade mänskligheten var de ofullständiga och utan öden. Det var först när nornorna började kora människors
öden som de blev fullständiga.

Namnet betyder ungefär "öde"[1] och kommer från urgermanskans hypotetiska wr̥tís, som är besläktat med indoeuropeiskans wert
- som betyder att vända, tvina.[2]

[1]Orchard, Andy (1997:169) Dictionary of Norse Myth and Legend (Orion Publishing Group)

[2]Guus Kroonen (2013), Etymological Dictionary of Proto-Germanic, Leiden, Boston: Brill Academic Publishers

(Postat av Angela 2018-01-07)

Gå med och testa Urd Rating gratis!