Om Urd Rating

Kompetens, trygghet och långsiktighet

Det här är Urd Rating

Urd Rating hjälper befintliga och blivande aktiesparare att göra klokare val. Vi erbjuder en innovativ digitaliserad tjänst som hjälper dig investera smartare och öka din ekonomiska frihet.

Genom att använda matematik och finansiell historik har vi skapat en unik algoritm som ökar transparens och tillgänglighet för dig som användare att kunna investera smartare. I Sverige har vi för närvarande 1.2 miljoner aktiesparare (SCB). Med hjälp av Urd Rating kommer det på sikt bli många fler.

I vår oberoende tekniska tjänst samlar vi automatiskt in tidigare gjorda aktieråd från experter via API (applikationsprogrammeringsgränssnitt). Råden tillsammans med aktiekurser, valuta och annan finansiell information analyseras sedan av våra algoritmer.

Analysen visar på vilka aktieanalytiker som gett de mest träffsäkra ekonomiska råden på aktiemarknaden. Därefter blir det lättare för aktiespararen att satsa rätt!

Vilka finansiella råd kan du lita på?

Urd Rating vill skapa trygghet för användaren med sitt placerande, öka transparensen och eliminera intressekonflikter och dolda agendor.

Vi vill hjälpa användaren att investera smartare, och uppmanar samtidigt användaren att vara med och skapa en bättre värld genom att utvärdera hur korrekta olika påståenden faktiskt är.

Vad är egentligen sanningen?

Användaren kan också jämföra sina egna råd med experternas.

Därför kom Urd Rating till

Urd Rating är grundat av universitetsvännerna Peder Welin, Micael Hafström och Nils-Henrik Hjälmdahl samt Sofia Hjälmdahl, Nils-Henriks hustru. Till hjälp har de haft systemarkitekt Tobias Jakobsson som numer är delägare via systemutvecklingsbolaget Keylinx.

Grundarna till Urd Rating har som gemensamt intresse att de har handlat med aktier sedan barnsben. Nils-Henrik är i vår vänkrets känd som en ”faktaguru” som kan allt. Idén till Urd Rating har han haft i bakhuvudet under många år. Nils-Henrik som ofta läste aktieanalyser, brukade regelbundet även studera äldre analyser, för att följa upp det verkliga utfallet av analysen.

Han reflekterade över att det saknades en systematisk uppföljning av alla råd som florerade på marknaden. Alla tycktes vilja uppmana dig till vad du skulle göra med ditt kapital. Köp aktie A. Sälj aktie B. Behåll aktie C, osv. Det var däremot sällan eller aldrig som det följdes upp hur bra dessa råd verkligen var och vem som egentligen hade lyckats bäst med att förutse Under Sofia och Nils-Henriks bröllopsresa 2015 börjar Nils-Henrik att konkretisera sina tankar på Urd Rating genom att skriva ned principer, algoritmer och affärsplan.

I augusti 2016 bestämde sig grundarna för att Nils- Henriks fantastiska idé måste genomföras. Kontakt togs då med Keylinx där de duktiga utvecklarna tillsammans med grundarna gjorde en genomarbetad kravspecifikation. Därefter satte arbetet i gång med utmana, förfina och optimera algoritmerna och göra detta till en väl fungerande tjänst.

Grundarna satsade eget kapital, sökte och blev beviljade innovationskapital från Vinnova, Almi Företagspartner, Västra Götalandsregionens Innovationsstöd och Science Park Jönköping. I december 2016 antogs Urd Rating till Science Parks inkubatorsprogram.

Under 2017 anordnades flera givande fokusgruppsmöten med pressumtiva användare för att fokusera på användarvänlighet och interaktivt förfinande. Under året släpptes ett par versioner för tester.

Planen är att under våren 2018 lansera tjänsten Urd Rating som gör information över historisk träffsäkerhet tillgänglig för alla, något som tidigare enbart varit tillgängligt för forskare.

The Urd Rating Team:

Timothy Gullberg – The trader

CEO med erfarenhet av ekonomistyrning och affärsutveckling. Senast som ekonomiansvarig på Hudoteket.se och konsult i sitt egna bolag Koyal. Har ideella uppdrag som ordförande i Unga Aktiesparare Jönköping och är med i valberedningen för Unga Aktiesparare.

e-post: pw@urdrating.se

Tobias Jakobsson – The hacker

CTO/Project Manager/software architect som tillsammans med sina medarbetare är skapare av den tekniska tjänsten. Grundare och delägare i fullstack digitalbyrån Keylinx.

Jens Ribbholm – hacker crew

Systemutvecklare - BackendWizz som ansvarar för den bakomliggande strukturen, digitala beräkningar av urd-algoritmerna och databehandlingen.

Vladimir Strukelj – hacker crew

Systemutvecklare - Reactäventyrare som ansvarar för presentationen av data och en trivsam upplevelse för användaren.